เกี่ยวกับเรา

ระบบจองห้องพักออนไลน์ คิดค้นและพัฒนาโดย บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจการให้บริการห้องพักของโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองห้องพักให้กับลูกค้าซึ่งสามารถจองแบบออนไลน์ได้ทุกที่ทั่วโลก ซึ่งบริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นชั้นนำที่ให้บริการเช่าพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ทำเว็บไซต์ และ โมบายแอพพลิเคชั่นแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทุกประเภท เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถต่อยอดผลกำไรสูงสุดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ประกอบธุรกิจ โดยนโยบายของเราที่เน้นให้คำแนะนำในการเลือกใช้ Service และ Solution ที่เหมาะสมกับงบประมาณและขนาดของธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถรองรับการเติบโต ทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับสากล จาก CMMI Level 3, ISO/IEC 29110 และโล่รางวัล DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือของเรา ทำให้ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 50,000 ราย ทั้งบริษัทเอกชนและองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยมาตรฐานการบริการที่รวด เร็วและใส่ใจลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่เป็นเลิศระดับสากล จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ลูกค้าของเราจะไว้วางใจเราให้เป็น "บริษัทโฮสติ้งที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป"

  บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด ได้ดำเนินกิจการด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
 • ความน่าเชื่อถือ (Credibility)
  เราจะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการบริการ Web Technology แก่ลูกค้า
 • ความสมบูรณ์ (Integrity)
  เราจะคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมไปถึงการเคารพและการรักษาความลัพธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
 • ความร่วมมือร่วมใจกัน (Synergy)
  ทั้งฝ่ายผู้บริหารและพนักงานจะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • การมุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer Focus)
  เราจะให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
 • นวัตกรรม (Innovation)
  เราจะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าและบริการที่โดดเด่นและแตกต่าง เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในอนาคต
Top